OBS! Supporten nås på support@weback.se Den är bemannad mån-fre 08:00 - 18:00!

Our competence your gain!

Let us show the way!

It doesn't have to be that complicated!

Effektiv och enkel certifiering

WEBISO

En inloggning förenklar allt

Att införa ett ledningssystem är ett strategiskt beslut. Det ska vara ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten i enlighet med policy och mål.

Varför är då så många ledningssystem oändliga textdokument som har lite eller inget med styrning och utveckling av verksamheten att göra?

Ett ledningssystem ska vara ett strategiskt verktyg som förser ledningen med den information den behöver, när den behöver den. Genom ett knapptryck.

WEBISO är ett sådant verktyg! Läs mer om WEBISO

STANDARDER ÄR VÅR PASSION!

Ett urval av de standarder vi arbetar med presenteras nedan. Om ni redan har ett ledningssystem som uppfyller krav i en eller flera av de som visas eller om ni ska införa en standard som inte är med nedan, tveka inte att kontakta oss.

Kvalitet

ISO 9001

Read more

Miljö

ISO 14001

Read more

Informationssäkerhet

ISO/IEC 27001

Read more

Riskhantering

ISO 31000

Read more

Överensstämmelse

ISO/IEC 17020

Read more

Övriga

ISO 13485
ISO 45001
Read more

About us

Adriana Chueca

Card image cap

Kandidatexamen Communications Management, Universidad de Lima
Kärnkompetens: Försäljning, marknadsföring och kommunikation.
Språk: Engelska och spanska.

Magnus Eriksson

Card image cap

Marknadschef, Marknadsföring IHM Business School
Kärnkompetens: Försäljning, marknadsföring och kommunikation.
Språk: Engelska och spanska.

Mats Andersson

Card image cap

Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola
Kärnkompetens: Software engineering och informationssäkerhet.
Språk: Engelska

Peder Lienig

Card image cap

Internationell Civilekonom Handelshögskolan Göteborg
Kärnkompetens: Internationellt företagande, försäljning, marknadsföring och processoptimering.
Språk: Engelska, franska och tyska.

Karam Al-Dulaimi

Card image cap

Ingenjör Computer engineering, University of Mosul

Chanel Lidner

Card image cap

Contact us!


Logga in