Vad erbjuder vi?

ANVÄNDARVÄNLIGT

Effektivt och enkelt webbaserat ledningssystem som sparar tid och förenklar er vardag.

KRAV

Tydliga rubriker som sammanfattar krav. Ni fyller i dessa med den information ni anser behövs för att visa hur ni uppfyller krav (vi har naturligtvis standardtexter som uppfyller ställda krav som ni kan använda eller utgå ifrån när ni skapar era egna).

DOKUMENT

Alla dokument som krävs eller som ni anser är nödvändiga (protokoll, checklistor etc.) skapar ni enkelt i webbformat. Dessa går även att skriva ut (vi har naturligtvis standard protokoll som uppfyller ställda krav som ni kan använda eller utgå ifrån när ni skapar era egna).

AVVIKELSER

Om ni inte kommer vidare i er orsaksanalys eller vad som är lämplig korrigerande åtgärd för en avvikelse, kan ni alltid kommunicera med oss. Vi kan garanterat komma med förslag på hur en avvikelse skulle kunna hanteras och lösas (det finns ingen avvikelse som vi inte har sett minst en gång redan).

UTBILDNING

De krav som en viss standard ställer på er verksamhet sammanfattar vi kort och koncist, så att alla förstår, i våra utbildningsvideor.

WEBACKTUELLT

Är vårt nyhetsbrev som löpande håller er uppdaterade med aktuella nyheter som t.ex. nya krav, tolkningar osv. samt förslag på hur dessa skulle kunna uppfyllas.

LAGBEVAKNING MILJÖ

Vi bevakar de lagar och förordningar på miljöområdet som berör er verksamhet (OBS! Ej om er huvudsakliga sysselsättning är tillverkning, import, inköp, försäljning av kemikalier eller användning i större mängd).

COPYRIGHT © 2022 WEBACK PL AB. ALL RIGHTS RESERVED.
Standarder är vår passion!

Att införa ett ledningssystem är ett strategiskt beslut. Det ska vara ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten i enlighet med policy och mål.

Varför är då så många ledningssystem oändliga textdokument som har lite eller inget med styrning och utveckling av verksamheten att göra?

Ett ledningssystem ska vara ett strategiskt verktyg som förser ledningen med den information den behöver, när den behöver den. Genom ett knapptryck.

WEBISO är ett sådant verktyg!

Det kompletta webbaserade ledningssystemet
För demo: www.webiso.se
Användarnamn: Kampanj18
Lösenord: Webiso18
Kostnad från 500 kronor per månad, fritt antal användare
COPYRIGHT © 2022 WEBACK PL AB. ALL RIGHTS RESERVED.
Vilka är vi?

KOMPETENS

Välutbildade med lång och gedigen internationell erfarenhet samt av att starta och driva företag, både i Sverige och utomlands.

Kärnkompetens är företags- och marknadsanalys med syfte att ta fram och presentera strategier.

Mångårig erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att införa ISO 9001 mf.l. standarder samt att praktiskt arbeta med dem för att utveckla en verksamhet.

Kontinuerlig utbildning inom de standarder vi arbetar med hos några av världens främsta (BSI, DIN, SIS). Under åren har vi byggt upp ett omfattande internationellt nätverk med kompetens inom de standarder vi arbetar med.

Gedigen teknisk kompetens inom Systems and Software Engineering.

Effektivitet, enkelhet och logik är ledord i allt vi gör. Varför komplicera verkligheten, den är redan nog så komplicerad.

ERFARENHET

Vi har tillsammans reviderat drygt 1000 verksamhetssystem certifierade mot ISO 9001 och ISO 14001.

Vi har upprättat närmare 300 verksamhetssystem som uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001 samt 30 ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 27001.

Vi har upprättat 125 ledningssystem som uppfyller kraven i ISO/IEC 17020.

Vi har under 2016 och 2017 uppdaterat 75 verksamhetssystem mot de nya kraven i ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Av dessa har 40 blivit omcertifierade enligt de nya kraven.

Vi har utvecklat egna webbapplikationer såväl som applikationer på uppdrag av kund. I dagsläget har våra mjukvaror drygt 4000 unika användare. Trend, kraftigt ökande. Våra mjukvaror finns i en svensk, spansk, engelsk och tysk språkversion.

Till startsidan
WEBISO